ZARZĄDZENIE NR 0050/3/2024

PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

               z dnia 2 stycznia 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na kolejny okres do 3 lat  w drodze bezprzetargowej

 

ZARZĄDZENIE NR 0050/2/2024

PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

               z dnia 2 stycznia 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym    ( t.j.  Dz. U. z 2023  r., poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

Podkategorie

Zakończone postępowania przetargowe i zakupowe

Czytaj więcej: Zakończone postępowania