ZARZĄDZENIE NR 0050/232/2023 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia własnego nr 0050/139/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony
do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia pierwotnej stawki wywoławczej w drugim przetargu

Tekst ogłoszenia w BIP

Podkategorie

Zakończone postępowania przetargowe i zakupowe

Czytaj więcej: Zakończone postępowania