Regulamin korzystania z krytych pływalni ROSiR w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z – COVID -19

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa dodatkowe zasady korzystania z krytych pływalni ROSiR podczas pandemii COVID-19.
 2. Regulamin został opracowany na podstawie RRM z dnia 29.05.2020 r, poz. 964, oraz zaleceń NIZP- Państwowy Zakład Higieny z dnia 04.05.2020 r.
 3. W mocy utrzymuje się zapisy obowiązujących na pływalni regulaminów w kwestiach nieokreślonych niniejszym regulaminem.
 • 2 Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID 19
 1. Wszyscy klienci wchodzący na obiekt i wychodzący zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnych na obiekcie dozowników i płynów do dezynfekcji.
 2. Na terenie obiektu, poza strefą niecki basenowej i pryszniców, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczki, przyłbice, chusty itp.)
 3. Osoby przebywające na terenie pływalni mają obowiązek w miarę możliwości zachowywać zasady dystansu społecznego i utrzymywać minimalną odległość od innych osób wynoszącą 2 metry.
 4. Na terenie basenu mogą przebywać wyłącznie osoby, które czynnie korzystają z pływania.
 5. W basenie może przebywać jednocześnie maksymalnie 15 osób, przy czym na każdym torze może przebywać maksymalnie 3 osoby, a w brodziku dla dzieci może przebywać maksymalnie 2 osoby.
 6. Na basenie klienci korzystać mogą wyłącznie z basenowego sprzętu sportowego.
 7. Zabrania się korzystania z pływalni osobom z infekcją, w szczególności z infekcją dróg oddechowych i podwyższoną temperaturą ciała.
 8. Nie zaleca się korzystania z pływalni przez osoby powyżej 65 roku życia oraz osobom obciążonym chorobami układu oddechowego lub kardiologicznego.
 9. W okresie pandemii pływalnia realizuje wyłącznie wejścia indywidualne i rodzinne (osoby zamieszkujące razem).
 10. Pobyt na basenie należy ograniczyć do minimum.
 11. Pływalnia nie prowadzi rezerwacji miejsc.
 12. Klienci pływalni zobowiązani są ściśle przestrzegać harmonogramu wejść i wyjść
  z poszczególnych pomieszczeń, będącego integralną częścią niniejszego regulaminu (załącznik Nr 1).
 13. Konieczność przestrzegania ustalonego harmonogramu wejść i wyjść z poszczególnych pomieszczeń wynika z obowiązku wykonania przez obsługę basenu dezynfekcji po poszczególnych grupach.
 14. Maksymalny czas pobytu w niecce basenowej wynosi jednorazowo 45 minut.
 15. Osoby pływające mają obowiązek niezwłocznie opuścić nieckę basenową na sygnał ratownika, udać się do szatni i opuścić strefę mokrą.
 16. Zalecana jest płatność kartą.
 17. Wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń związanych z COVID 19 niezwłocznie należy zgłaszać do pracownika pływalni.
 • 3 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.
 2. Regulamin obowiązuje do odwołania.

 

Godziny wejść na bilety i karnety  (obowiązuje od 06.06.2020r.)

 

Uwaga – Covid 19 – nowe zasady korzystania z pływalni. Prosimy
o przybycie co najmniej 25 minut przed planowaną godziną basenową oraz przestrzeganie wszystkich czasów wskazanych przez Zarządcę pływalni.

9.00 – 9.45

8.45   wejście do holu i szatni basenowych

10.00 opuszczenie szatni po wyjściu z wody

10.10 opuszczenie holu basenowego

 

9.45-10.30

9.25  wejście do holu i szatni basenowych

9.40  opuszczenie szatni i oczekiwanie na hali basenowej

10.45 opuszczenie szatni po wyjściu z wody

10.55 opuszczenie holu basenowego

 

10.30-11.15

10.10 wejście do holu i szatni basenowych

10.25 opuszczenie szatni i oczekiwanie na hali basenowej

11.30 opuszczenie szatni po wyjściu z wody

11.40 opuszczenie holu basenowego

 

11.15 – 12.00

10.55 wejście do holu i szatni basenowych

11.10 opuszczenie szatni i oczekiwanie na hali basenowej

12.15 opuszczenie szatni po wyjściu z wody

12.25 opuszczenie holu basenowego

 

12.00 – 12.45

11.40 wejście do holu i szatni basenowych

11.55 opuszczenie szatni i oczekiwanie na hali basenowej

13.00 opuszczenie szatni po wyjściu z wody

13.10 opuszczenie holu basenowego

 

12.45 – 13.30

12.25 wejście do holu i szatni basenowych

12.40 opuszczenie szatni i oczekiwanie na hali basenowej

13.45 opuszczenie szatni po wyjściu z wody

13.55 opuszczenie holu basenowego

 

13.30 – 14.15

13.10 wejście do holu i szatni basenowych

13.25 opuszczenie szatni i oczekiwanie na hali basenowej

14.30 opuszczenie szatni po wyjściu z wody

14.40 opuszczenie holu basenowego

 

14.15 – 15.00

13.55 wejście do holu i szatni basenowych

14.10 opuszczenie szatni i oczekiwanie na hali basenowej

15.15 opuszczenie szatni po wyjściu z wody

15.25 opuszczenie holu basenowego

 

15.00 – 15.45

14.40 wejście do holu i szatni basenowych

14.55 opuszczenie szatni i oczekiwanie na hali basenowej

16.00 opuszczenie szatni po wyjściu z wody

16.10 opuszczenie holu basenowego

 

 

15.45 – 16.30

15.25 wejście do holu i szatni basenowych

15.40 opuszczenie szatni i oczekiwanie na hali basenowej

16.45 opuszczenie szatni po wyjściu z wody

16.55 opuszczenie holu basenowego

 

16.30 – 17.15

16.10 wejście do holu i szatni basenowych

16.25 opuszczenie szatni i oczekiwanie na hali basenowej

17.30 opuszczenie szatni po wyjściu z wody

17.40 opuszczenie holu basenowego

 

17.15 – 18.00

16.55 wejście do holu i szatni basenowych

17.10 opuszczenie szatni i oczekiwanie na hali basenowej

18.15 opuszczenie szatni po wyjściu z wody

18.25 opuszczenie holu basenowego

 

Do pobrania w formacie PDF