Zasady sanitarne obowiązujące od 12.02.2021 na Pływalni „DELFIN”

W trosce o bezpieczeństwo pracowników jak i  klientów informujemy o obowiązku przestrzegania zasad sanitarnych zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

  1. Czasowo z użytkowania zostają wyłączone szatnia okryć wierzchnich. Odzież wierzchnią można zostawić na własną odpowiedzialność na przygotowanych wieszakach lub zabrać ze sobą do szafek basenowych (obuwie w nieprzemakalnych opakowaniach).
  2. Obowiązkowo należy dezynfekować ręce przy wejściu na obiekt, a także często dezynfekować ręce korzystając z rozmieszczonych na całym obiekcie pojemników do dezynfekcji rąk (szatnie, toalety, prysznice).
  3. Przed skorzystaniem z basenu należy obowiązkowo umyć się pod prysznicem.
  4. Należy bezwzględnie przestrzegać strefy obutej i bosej przechodząc bezwzględnie przez brodzik do płukania stóp kierując się w wyznaczone „miejsce oczekiwania” na hali basenowej. Wyjście na halę niecki basenowej wyłącznie w stroju do pływania i klapkach (zakaz wnoszenia ręcznika i jakichkolwiek przyborów).
  5. Ogranicza się możliwość przebywania w holach recepcyjnych do minimum czasu niezbędnego do zakupu biletu oraz bezwzględnej zmiany obuwia na basenowe w wyznaczonych do tego celu miejscach.
  6. Poza strefą pryszniców i niecki basenowej obowiązkowo należy nosić osłony nosa i ust. Osłonę należy zdjąć i pozostawić wraz z ubraniem w przebieralni z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do hali basenu. Ubierając się po kąpieli należy bezzwłocznie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
  7. Należy ograniczyć pobyt na pływalni do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
  8. Osoby oczekujące na podejście do kasy zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego.
  9. W trakcie pobytu na Pływalni należy ściśle przestrzegać instrukcji, ogłoszeń oraz poleceń personelu obiektu.