TYMCZASOWY REGULAMIN

korzystania z Pływalni Krytej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV -2

 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa dodatkowe zasady korzystania z Pływalni Krytej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
 2. Regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. (poz. 964 z późn. zm.) oraz zaleceń Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z dnia 4 maja 2020 r.
 3. W mocy utrzymuje się zapisy obowiązujących na Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A regulaminów w kwestiach nie określonych niniejszym regulaminem

2

Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID 19

 1. Wszyscy klienci wchodzący na obiekt i wychodzący zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnych na obiekcie dozowników i płynów do dezynfekcji.
 2. Od momentu wejścia na pływalnię krytą obowiązuje noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 3. Osoby oczekujące na podejście do kasy zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego i minimalnej odległości od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa.
 4. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się  tylko jedna osoba.
 5. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby, które czynnie korzystają z pływania.
 6. Na pływalni krytej klienci korzystać mogą wyłącznie z basenowego sprzętu sportowego.
 7. Nie należy korzystać z pływalni w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 8. Nie zaleca się korzystania z obiektu przez osoby znajdujące się w grupie zwiększonego ryzyka.
 9. Pobyt na pływalni krytej należy ograniczyć do minimum.
 10. Pływalnia nie prowadzi rezerwacji miejsc.
 11. Szafki i paski transponderowe do szafek są dezynfekowane po każdym użytkowniku.
 12. Dezynfekcja powierzchni wspólnych w strefach wejścia, szatni, przebieralni, hali basenowej i widowni prowadzona będzie regularnie, kilka razy w ciągu dnia.
 13. W trakcie pobytu na Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A należy ściśle przestrzegać instrukcji, ogłoszeń oraz poleceń personelu.
 14. Maksymalny czas pobytu na niecce wynosi jednorazowo 45 minut.
 15. Osoby pływające mają obowiązek niezwłocznie opuścić nieckę basenową na sygnał ratownika, udać się do szatni i opuścić strefę mokrą.
 16. Zalecana jest płatność kartą.
 17. Wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 niezwłocznie należy zgłaszać do pracownika pływalni.

3

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje do odwołania
 2. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania