BASENY OTWARTE ROSIR ul. Pułaskiego:

OTWARCIE SEZONU 11 CZERWCA (SOBOTA)

GODZINY OTWARCIA - 9:00 - 20:00

 

CENNIK biletów wstępu na BASENY OTWARTE

L.p.

Rodzaj biletu

9ºº-20ºº

17ºº-20ºº

1.

Bilety normalne

22 zł

15 zł

2.

Bilety ulgowe

15 zł

10 zł

 

*ROSIR zastrzega prawo do wydłużenia/skrócenia godzin pracy Basenów Otwartych w sezonie letnim

*Prawo do biletów ulgowych: uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci do 25 roku życia,
emeryci i renciści osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem za okazaniem legitymacji

 

*Dzieci do lat 3 bezpłatnie korzystają z basenu

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

UWAGA !!!

 

Dla osób korzystających z KARTY RODZINA WIELODZIETNA 3+RODZINA ZASTĘPCZA
zakup biletów tylko w kasie basenów za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki.

 

6219517fceee893c0bc9efb9.jpeg 

 

------------------------------

 

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż w związku z nowelizacją Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569) wprowadzoną Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa weterani i weterani poszkodowani korzystają z Basenów Otwartych przy ul. Ks. Jałowego 23A będących w administracji ROSiR bezpłatnie.

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze wskazanego uprawnienia jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.