OGŁOSZENIE

 

Pływalnia Kryta przy ul.Ks. Jałowego 23A w okresie wakacji jest NIECZYNNA.

Zapraszamy na Baseny Otwarte !!!

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE !!!

Ważność zakupionych przez Państwa karnetów zostanie przedłużona o czas wyłączenia Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A z użytkowania dla klientów indywidualnych.

Szczegółowe informacje do uzyskania pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod nr telefonu (17) 748 15 19.

 

bas kryty01

 

IMG 20200613 172924
 

 Pływalnia Kryta z zapleczem technicznym posiada sześć pełnowymiarowych torów pływackich o głębokości od 1,20 m do 3,75 m. Hala basenu ma bezpośrednie połączenie z holem rekreacyjnym i zespołem niezależnych szatni z natryskami i kabinami do przebierania się, z których może jednocześnie korzystać 40 osób. Oprócz podstawowej funkcji, na basenie prowadzone są także dodatkowe zajęcia takie jak: kursy nauki pływania i gimnastyka w wodzie.

 

 

 

We wtorki i czwartki

  🥳 przy dobrej pogodzie

zapraszamy na gimnastykę

w wodzie

To wszystko i wiele więcej znajdziecie na Basenach Otwartych 🎊

 

 Serdecznie zapraszamy :)

 

 

 

 

Szanowni Państwo 📣

  

Maksymalna liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu1 875 !!!

 

Więcej informacji pod nr tel. 699 670 756  (KASA)

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.) na basenach może przebywać nie więcej osób niż połowa obłożenia obiektu.

 

Przypominamy o stale obowiązujących zasadach przestrzegania higieny osobistej:

obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu na teren obiektu

o niekorzystaniu z obiektu, gdy jesteśmy chorzy

oraz

  zachowywaniu dystansu społecznego i minimalnej odległości od osób postronnych, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren Basenów Otwartych (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

 KOMUNIKAT

 

BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTOŚĆ WODY

 

Na podstawie przeprowadzonych badań - woda na Basenach Otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A nadaje się do pływania, kąpania oraz uprawiania sportu i rekreacji.

 

Baseny Otwarte przy ul. Ks. Jałowego 23A posiadają aktualną ocenę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

 

----------------------------------------------------------------------

 

BASENY OTWARTE ROSIR

Czynne w sezonie letnim

do dyspozycji gości:

Basen pływacki

Basen rekreacyjny

Brodziki dziecięce

Wodny plac zabaw

 

fantazja1fantazja2fantazja3fantazja4

 

 

Deklaracja Dostępności

Informacje wstępne 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.rosir.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony rosir.pl z subdomenami  i aliasami domen

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-07
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Stare wersje witryn niezgodne z wytycznymi WCAG 2.1 zachowano w celach archiwalnych.
Oświadczenie sporządzono: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:
• treści,
• kontaktu,
• punktów informacyjnych,
• deklaracji dostępności.


Na pozostałych podstronach zostały umieszczone skróty prowadzące do:

  • strony głównej
  • Ochrona Danych Osobowych
  • Deklaracja Dostępności
  • Kontakt
  • BIP

Serwis posiada mapę witryny, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu.
Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na podstronach znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Aktualnie nie zamieszczamy materiałów filmowych.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane w witrynie muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność witryny, jednak jeżeli były by zauważone błędy, pojawiły by się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści by poprawić serwisy Biuletynu Informacji Publicznej - prosimy o kontakt pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem witryny pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych - dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech formach komunikowania się tj. język polski migowy (PJM), system językowo – migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych  (SKOGN).
  • Kontakt osobisty z urzędem - osoby niesłyszące lub głuchonieme, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie wiadomości e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę ePUAP:
  • pocztą tradycyjną na adres: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. ks.Jałowego 23a , 35-010 Rzeszów

Dostępność architektoniczna

  • Zestawienie budynków i lokali biurowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod kątem dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Jednostki Organizacyjne ROSIR

Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych

/podjazdy, windy, miejsca parkingowe/

Siedziba

Uwagi

1

Budynek administracji

 

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

Dostępność: Administracja znajduje się na parterze budynku, co pozwala na bezpośredni kontakt z klientem ROSIR.

WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul.Ks.J.Jałowego 23a

 

2

Basen Kryty ROSIR

Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od parkingu (obok wejścia głównego do budynku) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul.Ks.J.Jałowego 23a

3

Baseny otwarte ROSIR

Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od parkingu (obok wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Bramki wejściowe szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. PułaskiegoWinda do niecek basenowych

4

Hala Sportowa ROSIR

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Pułaskiego). lokalizacja na parterze dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

Trybuny nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Pułaskiego

5

Pływalnia kryta KARPIK

Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od parkingu (obok wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Bramki wejściowe szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów
6

Pływalnia kryta MUSZELKA

Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od parkingu (obok wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Bramki wejściowe szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów
 7

Pływalnia kryta DELFIN

Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od parkingu (obok wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Bramki wejściowe szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

al.T.Rejtana 30, 35-310Winda do niecki basenowej, Węzeł szatniowo-sanitarny dla niepełnosprawnych
8 Hala Widowiskowo Sportowa RCSW PODPROMIE

Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od parkingu (obok wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Bramki wejściowe szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

Winda na górną kondygnację

WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 ul. Podpromie 10, 35-045 RzeszówWęzeł szatniowo-sanitarny dla niepełnosprawnych

 

Załącznik do Zarządzenia  Nr 0210/5a/18 Dyrektora ROSiR  z dnia 28 maja 2018 r.

REGULAMIN BASENÓW OTWARTYCH             

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie  ul. Ks. J. Jałowego 23 AI. Część ogólna.
                                    
1.    Baseny Otwarte są obiektem zarządzanym przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A, zwany dalej ROSiR.
2.    Na terenie basenów zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej, a w szczególności udzielania prywatnej nauki pływania, organizowania imprez sportowych i innych imprez zespołowych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody ROSiR.
3.    Baseny są czynne codziennie od czerwca do sierpnia w godz. od 9⁰⁰ do 20⁰⁰.
4.    Otwarcie basenów uzależnione jest od warunków pogodowych.
5.    Wstęp na baseny odbywa się na podstawie wykupionego biletu wstępu.
6.    Zakup biletu upoważnia do jednorazowego wejścia na baseny.
7.    Po aktywacji biletu na czytniku przy bramce wejściowej bilet nie może być powtórnie wykorzystany.
8.    Wykupienie biletu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz z akceptacją regulaminów obowiązujących na basenach.
9.    Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
10.    W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych np. burza, silny wiatr itp., osoby przebywające na terenie basenów, z uwagi na swoje bezpieczeństwo, na wezwanie służb ratowniczych oraz obsługi mają obowiązek opuszczenia basenów bez prawa zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.
11.    Zakończenie sprzedaży biletów ma miejsce na pół godziny przed zamknięciem basenów.
12.    Korzystający z basenów zobowiązani są do opuszczenia terenu najpóźniej do godz. 20⁰⁰.
13.    Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie basenów oraz kąpać się wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich i osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
14.    Pracownicy służby ochrony upoważnieni są do kontroli plecaków, toreb itp. w przypadku podejrzenia wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych lub przedmiotów, których wnoszenie na teren basenów jest zabronione.
15.    Na basenach obowiązują następujące sygnały flagowe:
•    flaga biała – kąpiel dozwolona
•    flaga czerwona – kąpiel niedozwolona
•    brak flagi – basen nieczynny
16.    ROSiR może czasowo ograniczyć wstęp na baseny ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z basenów, przerw technologicznych, awarii, niesprzyjających warunków pogodowych.
17.    Na terenie basenów znajduje się system monitoringu wraz zapisem. Nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji i poleceń ratowników i służby ochrony.
18.    Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych urządzeń basenów regulują odrębne regulaminy urządzeń i atrakcji.
19.    Każda osoba korzystająca z urządzeń na basenach jest zobowiązana do zapoznania się z  regulaminami urządzeń i atrakcji oraz podporządkowania się ich zapisom.
20.    Osoby korzystające z niecek basenowych znajdujących się na terenie basenów obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
21.    Na terenie niecek basenów obowiązuje strój kąpielowy:
•    dla kobiet – jedno lub dwuczęściowy
•    dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
22.    Dzieci wymagające noszenia pieluch, obowiązują specjalne pieluchy jednorazowego użytku przeznaczone do kąpieli.
23.    Przed skorzystaniem ze strefy plaży basenowej każdy korzystający zobowiązany jest do umycia całego ciała pod prysznicem oraz dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodziki dezynfekcyjne.
24.    Na terenie całego obiektu zabrania się:
•    wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków oraz innych substancji odurzających,
•    wnoszenie i spożywania napojów alkoholowych,
•    grillowania,
•    wprowadzania pojazdów jednośladowych oraz innych pojazdów,
•    wprowadzania zwierząt,
•    palenia tytoniu, w tym e-papierosów,
•    zaśmiecania obiektu.
25.    Na terenie plaż wokół niecek basenowych zabrania się:
•    spożywania posiłków i napojów,
•    wnoszenia przedmiotów szklanych, puszek, przedmiotów metalowych,
•    zanieczyszczania wody basenowej,
•    wstępu osobom chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, z otwartymi ranami i stanami zapalnym skóry, plastrami, bandażami na ciele, a także osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
•    niszczenia wyposażenia niecek,
•    przebywania osób dorosłych, z wyłączeniem rodziców lub opiekunów, na terenie brodzików dla małych dzieci oraz wodnego placu zabaw,
•    używania mydła, środków kosmetycznych i chemicznych,
26.    Skoki do wody ze słupków startowych są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego ratownika,
27.    Leżakowanie zabronione jest na terenie plaż basenowych i placu zabaw.
28.    ROSiR może wyłączyć część obiektów i urządzeń z użytkowania.
29.    Zasady wpuszczania na baseny grup zorganizowanych regulowane są odrębnym regulaminem.
30.    Skargi i wnioski należy zgłaszać w kasie basenów lub do Dyrektora ROSiR


II. Zasady bezpieczeństwa.
1.    Wszystkie osoby korzystające z basenów zobowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz bezwzględnego podporządkowania się ratownikom, ochronie oraz pracownikom obiektu.
2.    Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK.
3.    Na polecenie ratownika osoby przebywające w niecce basenowej powinny niezwłocznie wyjść z wody.
4.    Ze względu na bezpieczeństwo osób kapiących się zaleca się wzajemną obserwację i w razie potrzeby udzielenie pomocy.
5.    Zabrania się:
•    wszczynania fałszywych alarmów, hałasowania,
•    posiadania w wodzie ostrych przedmiotów, zegarków, bransoletek itp.,
•    biegania i wpychania innych do niecek basenowych,
•    wskakiwania do niecek basenowych z innych miejsc niż do tego przeznaczone,
•    wnoszenia przedmiotów wykonanych z materiałów szklanych,
•    wchodzenia na wydzielone stanowiska ratownicze oraz używania sprzętu ratowniczego do niewłaściwych celów,
•    wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów, a także zabawy tymi przedmiotami w wodzie.
6.    Każda osoba przebywająca na basenach jest zobowiązana do bezzwłocznego informowania ratowników, pracowników basenu lub ochrony o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.
II. Odpowiedzialność.
1.    Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenów ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialna ponoszą ich prawni opiekunowie.
2.    Pracownicy ROSiR mogą kontrolować przestrzeganie regulaminu, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z basenu.
3.    Osoby korzystające z basenu mogą skorzystać z zamykanych na zamek kodowany szafek basenowych. Szafki nie są strzeżone, każdy przypadek kradzieży lub zniszczenia mienia należy zgłosić organom ścigania, a także powiadomić o tym fakcie pracownika ROSiR lub ochrony. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i pieniądze złożone w szafkach. Uprasza się o nieprzynoszenie na baseny wartościowych przedmiotów i pieniędzy.
4.    Osoby przebywające na basenach naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na basenach, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników ROSiR mogą zostać usunięte z terenu basenów, bez zwrotu kosztów nabycia biletu.
5.    Osoba, która spowodowała zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu oraz zanieczyszczenia wody w basenie, ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.


Podkategorie