ZAPISY NA KURSY NAUKI PŁYWANIA

Kryta Pływalnia „Delfin” ZAPRASZA

 

Zapraszamy zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych.  Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy, znajdź czas a pomożemy Ci  zdobyć nowe umiejętności, które sukcesywnie możesz doskonalić uczestnicząc w kolejnych etapach naszych kursów.

Na zajęcia można zapisać się zarówno telefonicznie jak i osobiście odwiedzając naszą pływalnię. W celu dopełnienia formalności należy osobiście wypełnić kartę zgłoszenia i złożyć w kasie pływalni.

Każdy etap kursu nauki pływania, to 20 zajęć ( po 45 minut)

W jednej grupie może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

Koszt jednego kursu, czyli 20 zajęć, wynosi 400,00 zł. brutto. 

Opłatę za kurs należy uiścić gotówką lub kartą w kasie pływalni. W tej chwili niestety nie ma możliwości płatności przelewem.

Telefoniczne informacje i zapisy prowadzimy pod numer telefonu; 17 748 14 18

 

Lekcje nauki pływania odbywają się dwa razy w tygodniu we poniedziałek i czwartek oraz w środy i soboty według zamieszczonego schematu:

Zajęcia kolejnej edycji kursu planujemy rozpocząć w drugiej połowie listopada, a jak nic nie stanie na przeszkodzie zakończymy po 10 tygodniach.

 

CZEKAMY NA CIEBIE  !!!

trwają zapisy na zajęcia PONIEDZIAŁEK- CZWARTEK godz. 17:45

oraz ŚRODA (17:45)- SOBOTA (8:30)

PRZYJDŹ I PŁYWAJ Z NAMI

 

PLAN GODZINOWY KURSU

 

II. EDYCJA  listopad 2022r.- luty 2023r.

 

 

ZAJĘCIA

 

ZAJĘCIA

Godziny

Poniedziałek

Czwartek

 

Godziny

Środa

Godziny

Sobota

 

17.00-17.45

Poziom I

Poziom I

 

 

 

 

8.30-9.15

Poziom I

Poziom II

Poziom II

 

 

 

Poziom II

Poziom III

Poziom III

 

 

 

 

 

 

17.45-18.30

Poziom I

Poziom I

 

 

 

17.45- 18.30

Poziom I

 

 

9.15-10.00

Poziom I, II

                DOROŚLI

Poziom II

Poziom II

 

Poziom II

 

 

 

 

 

 

 

18.30-19.15

Poziom I, II

              DOROŚLI

 

 

 

 

Poziom I

obejmuje :

 • oswajanie z wodą - zanurzanie głowy

 • styl grzbietowy - samodzielnie

 • kraul (strzałka) - nogi z asekuracją

 

Poziom II

obejmuje :

 • styl grzbietowy - w koordynacji

 • styl kraul - ze sprzętem

 • wślizgi i skoki do wody

 

Poziom III

obejmuje :

 • styl grzbietowy i kraul – doskonalenie

 • styl klasyczny NN, RR – koordynacja

 • styl motylkowy – podstawy, ćwiczenia

 

Poziom nabytych i utrwalonych umiejętności pływania zależą od indywidualnego rozwoju kursanta, systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia, jak i motywacji oraz zaangażowania w procesie szkolenia.

 

 

 

Regulamin korzystania z krytych pływalni ROSiR w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19


1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa dodatkowe zasady korzystania z krytych pływalni ROSiR podczas pandemii COVID-19
 2. Regulamin został opracowany na podstawie RRM z dnia 21.12.2020 r, Dz. U. Z 2020 poz. 2316 ze zm. , oraz zaleceń NIZP- Państwowy Zakład Higieny z dnia 04.05.2020 r. w sprawie ścisłego reżimu sanitarnego.
 3. W mocy utrzymuje się zapisy obowiązujących na pływalni regulaminów w kwestiach nie określonych niniejszym regulaminem

2. Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID-19

 1. Wszyscy klienci wchodzący na obiekt i wychodzący zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnych na obiekcie dozowników i płynów do dezynfekcji.
 2. Na terenie obiektu, poza strefą niecki basenowej i pryszniców obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek.
 3. Osoby przebywające na terenie pływalni mają obowiązek w miarę możliwości zachowywać zasady dystansu społecznego i utrzymywać minimalną określoną odległość od innych osób.  
 4. Na terenie pływalni mogą przebywać wyłącznie osoby, które czynnie korzystają z pływania oraz opiekunowie osób pływających (opiekunowie dzieci).
 5. Na basenie klienci mogą korzystać wyłącznie z basenowego sprzętu sportowego.
 6. Zabrania się korzystania z pływalni osobom z infekcją w szczególności z infekcją dróg oddechowych i podwyższoną temperaturą ciała
 7. Nie zaleca się korzystania z pływalni przez osoby powyżej 65 roku życia, oraz osobom obciążonym chorobami układu oddechowego lub kardiologicznego.
 8. Pobyt w obiekcie pływalni należy ograniczyć do minimum.
 9. Pływalnia nie prowadzi rezerwacji miejsc.
 10. Uczestnicy pływania zobowiązani są ściśle przestrzegać harmonogramu wejść i wyjść z poszczególnych pomieszczeń, będącego integralną częścią niniejszego regulaminu (Załącznik nr 1.)
 11. Konieczność przestrzegania ustalonego harmonogramu wejść i wyjść z poszczególnych pomieszczeń wynika z konieczności wykonania przez obsługę pływalni dezynfekcji po poszczególnych grupach.
 12. Maksymalny czas pobytu w niecce basenowej wynosi jednorazowo 45 minut.
 13. Osoby pływające mają obowiązek niezwłocznie opuścić nieckę basenową na sygnał ratownika, udać się do szatni i opuścić strefę mokrą.
 14. Zalecana jest płatność kartą.
 15. Wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń związanych z COVID-19 niezwłocznie należy zgłaszać do pracownika pływalni.

3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania
 2. Regulamin obowiązuje do odwołania

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTOŚĆ WODY

Na podstawie wyników systematycznie przeprowadzanych badań - woda w Pływalni DELFIN Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. T.Rejtana 30 nadaje się do pływania, kąpania oraz uprawiania sportu i rekreacji.

Pływalni DELFIN posiada pozytywną ocenę wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

 

 

.