ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA

MŁODSZYCH, MŁODYCH I MNIEJ MŁODYCH – BASENOWE FERIE !!!

27 I - 11 II 2024r.

 

AQUA ZABAWA :


29, 31 stycznia oraz 2 luty organizujemy RUCHOWE ZAJĘCIA W WODZIE

dla opiekunów i dzieci

 

*grupowa gimnastyka dla dorosłych godz. 10:00

CENA 18 zł/os. 45 min

*grupowe zajęcia dla dzieci pod opieką instruktora godz. 10:00

W CENIE wejścia biletowego

 

30 stycznia oraz 1 luty zapraszamy na AQUA FITNESS

*grupowe zajęcia dla dorosłych godz. 17:45

CENA 24 zł/os. 45 min

 

5-11 luty WODNY TOR PRZESZKÓD dla dzieci, czas zabawy w wodzie

 

Kryta Pływalnia ROSiR „DELFIN”

AQUA ZABAWA

odpowiednia dawka energii

jasny umysł

radosny uśmiech

trening dla ciała i ducha

ODPOCZYWAJ Z NAMI !!!!!

KAŻDEGO DNIA CZEKAMY NA CIEBIE – PRZYJDZIESZ ?????

 

Kryta Pływalnia „Delfin”  ZAPRASZA na organizowane kursy pływania

w ramach "AKADEMII PŁYWANIA ROSiR"

 

Zapraszamy zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych.  Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, znajdź czas a pomożemy Ci  zdobyć nowe umiejętności, które sukcesywnie możesz doskonalić uczestnicząc w kolejnych etapach naszych kursów.

Na zajęcia można zapisać się zarówno telefonicznie jak i osobiście odwiedzając naszą pływalnię. W celu dopełnienia formalności należy osobiście wypełnić kartę zgłoszenia i złożyć w kasie pływalni.

Każdy etap kursu nauki pływania, to 20 zajęć ( po 45 minut).

W jednej grupie może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

Koszt jednego kursu, czyli 20 zajęć, wynosi 400,00 zł. brutto. 

Opłatę za kurs należy uiścić gotówką lub kartą w kasie pływalni do 03.04.2024r.  W tej chwili niestety nie ma możliwości płatności przelewem.

Telefoniczne informacje i zapisy prowadzimy pod numer telefonu; 17 748 14 18

 

Lekcje nauki pływania odbywają się dwa razy w tygodniu w środy i soboty według zamieszczonego schematu, PIERWSZE ZAJĘCIA W DNIU:  ŚRODA 03.04.2024r.

Prosimy o przybycie na pierwsze zajęcia z 15 minutowym wyprzedzeniem w celu swobodnego zapoznania z regulaminem.

Przewidywany czas trwania jednego etapu kursu to 10-12 tygodni (z uwagi na okres ferii szkolnych).

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - IIi EDYCJA

 

W czasie kursu odbędzie się 20 godzin lekcyjnych zajęć (po 45 min.)

2 razy w tygodniu:

środa 17:45 i sobota 8:30 oraz środa 18:30 i sobota 9:15.

Cena kursu 400,00 zł.

 

 

OKRES TRWANIA KURSU TO :

OD 03.04.2024r. DO 15.06.2024r.

 

 

ZAPISY:

 

* Deklaracja o kontynuacji zajęć przez aktualnych uczestników kursu trwała do 20 marca

* zapisy na wolne miejsca od 3 kwietnia

 telefonicznie lub osobiście w kasie pływalni,

 

 

ROSiR Kryta Pływalnia Delfin ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów

TEL: 17 7481418

 

DYSPONUJEMY WOLNYMI MIEJSCAMI
w III Edycji Kursu Nauki Pływania

03.04.2024r. - 15.06.2024r.

 

Godziny zajęć

Dzień zajęć

Stopień zaawansowania

Ilość wolnych miejsc

 

 

Termin zajęć:

 

 

17:45-18:30

 

8:30-9:15

Środa

 

Sobota

II - dzieci

2

II – dzieci / młodzież

2

III oraz DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI –

dzieci / młodzież

 

5

 

 

 

 

 

Termin zajęć:

 

 

18:30- 19:15

 

9:15-10:00

Środa

 

Sobota

II - dzieci

0

 III– dzieci / młodzież

4

DOROŚLI

0

 

 

 

 

 

CZEKAMY NA CIEBIE  !!!

PRZYJDŹ I PŁYWAJ Z NAMI

BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTOŚĆ WODY

Na podstawie wyników systematycznie przeprowadzanych badań - woda w Pływalni DELFIN Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. T.Rejtana 30 nadaje się do pływania, kąpania oraz uprawiania sportu i rekreacji.

Pływalni DELFIN posiada pozytywną ocenę wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

PLAN GODZINOWY KURSU

 

III. EDYCJA kwiecień 2024r. - czerwiec 2024r.

 

Godzina DzieńKurs-stopień
17:45-18:30 Środa cała niecka III-dzieci/młodzież doszkalający
II-dzieci/młodzież
III-dzieci/młodzież
 
18:30-19:15 Środa cała niecka III-dzieci/młodzież
II-dzieci
DOROŚLI
 
8:30-9:15 Sobota cała niecka III-dzieci/młodzież doszkalający
II-dzieci/młodzież
III-dzieci/młodzież
 
9:15-10:00 Sobota cała niecka II-dzieci
II-dzieci/młodzież
DOROŚLI

 

 

 TERMINY ZAJĘĆ (daty)

Kwiecień: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27.

Maj: 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29.

Czerwiec: 1, 5, 8, 12, 15.

 

Poziom I

obejmuje :

 • oswajanie z wodą - zanurzanie głowy

 • styl grzbietowy - samodzielnie

 • kraul (strzałka) - nogi z asekuracją

 

Poziom II

obejmuje :

 • styl grzbietowy - w koordynacji

 • styl kraul - ze sprzętem

 • wślizgi i skoki do wody

 

Poziom III

obejmuje :

 • styl grzbietowy i kraul – doskonalenie

 • styl klasyczny NN, RR – koordynacja

 • styl motylkowy – podstawy, ćwiczenia

 

Poziom nabytych i utrwalonych umiejętności pływania zależą od indywidualnego rozwoju kursanta, systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia, jak i motywacji oraz zaangażowania w procesie szkolenia.

 

 

 

Regulamin korzystania z krytych pływalni ROSiR w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19


1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa dodatkowe zasady korzystania z krytych pływalni ROSiR podczas pandemii COVID-19
 2. Regulamin został opracowany na podstawie RRM z dnia 21.12.2020 r, Dz. U. Z 2020 poz. 2316 ze zm. , oraz zaleceń NIZP- Państwowy Zakład Higieny z dnia 04.05.2020 r. w sprawie ścisłego reżimu sanitarnego.
 3. W mocy utrzymuje się zapisy obowiązujących na pływalni regulaminów w kwestiach nie określonych niniejszym regulaminem

2. Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID-19

 1. Wszyscy klienci wchodzący na obiekt i wychodzący zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnych na obiekcie dozowników i płynów do dezynfekcji.
 2. Na terenie obiektu, poza strefą niecki basenowej i pryszniców obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek.
 3. Osoby przebywające na terenie pływalni mają obowiązek w miarę możliwości zachowywać zasady dystansu społecznego i utrzymywać minimalną określoną odległość od innych osób.  
 4. Na terenie pływalni mogą przebywać wyłącznie osoby, które czynnie korzystają z pływania oraz opiekunowie osób pływających (opiekunowie dzieci).
 5. Na basenie klienci mogą korzystać wyłącznie z basenowego sprzętu sportowego.
 6. Zabrania się korzystania z pływalni osobom z infekcją w szczególności z infekcją dróg oddechowych i podwyższoną temperaturą ciała
 7. Nie zaleca się korzystania z pływalni przez osoby powyżej 65 roku życia, oraz osobom obciążonym chorobami układu oddechowego lub kardiologicznego.
 8. Pobyt w obiekcie pływalni należy ograniczyć do minimum.
 9. Pływalnia nie prowadzi rezerwacji miejsc.
 10. Uczestnicy pływania zobowiązani są ściśle przestrzegać harmonogramu wejść i wyjść z poszczególnych pomieszczeń, będącego integralną częścią niniejszego regulaminu (Załącznik nr 1.)
 11. Konieczność przestrzegania ustalonego harmonogramu wejść i wyjść z poszczególnych pomieszczeń wynika z konieczności wykonania przez obsługę pływalni dezynfekcji po poszczególnych grupach.
 12. Maksymalny czas pobytu w niecce basenowej wynosi jednorazowo 45 minut.
 13. Osoby pływające mają obowiązek niezwłocznie opuścić nieckę basenową na sygnał ratownika, udać się do szatni i opuścić strefę mokrą.
 14. Zalecana jest płatność kartą.
 15. Wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń związanych z COVID-19 niezwłocznie należy zgłaszać do pracownika pływalni.

3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania
 2. Regulamin obowiązuje do odwołania