CENNIK

 

 WEJŚCIA INDYWIDUALNE

Rodzaj biletu

Terminy

poniedziałek – piątek

600 – 1500

poniedziałek – piątek

1500 – 2200

sobota, niedziela, święta

600 – 2200

Bilet ulgowy

10,00

12,00

12,00

Bilet normalny

12,00

14,00

14,00

Rodzina 3+

Bilet ulgowy

5,00

6,00

6,00

Rodzina 3+

Bilet normalny

6,00

7,00

7,00

Karta seniora 60+

8,00

 

Karnety

Rodzaj karnetu

Cena

Okres ważności karnetu

Karnet 10 godzinny ulgowy

100,00 zł

6 miesięcy

Karnet 10 godzinny normalny

120,00 zł

6 miesięcy

Karnet SENIOR 60+ 10 godzinny

80,00 zł

6 miesięcy

Karnet 20 godzinny ulgowy

180,00 zł

12 miesięcy

Karnet 20 godzinny normalny

215,00 zł

12 miesięcy

Karnet SENIOR 60+ 20 godzinny

160,00 zł

12 miesięcy

 

*KARNET należy wykorzystać w okresie jego ważności (okres ważności karnetu nie podlega wydłużeniu);

*Jedna godzina basenowa = 45 minut przebywania w wodzie

*Prawo do biletów ulgowych przysługuje:

- dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych;

- studentom do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji studenckiej);

- emerytom i rencistom (za okazaniem legitymacji);

- osobom niepełnosprawnym z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (za okazaniem legitymacji);

UWAGA!!! Dodatkowo osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu ulgowego.

* Wstęp wolny przysługuje:

- dzieciom do lat 3 (za okazaniem dokumentu stwierdzającego wiek dziecka);

- weteranom i weteranom poszkodowanym (za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego);

- osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem.

 

 

 

 Ceny biletów obowiązujące od 20-04-2023: