Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego czynne jest w sezonie letnim w godzinach od 10.00 do 18.00. Posiada akwen wodny strzeżony z wydzieloną płycizną dla dzieci oraz miejscem dla osób pływających. Plaża z placem zabaw dla dzieci i boiskiem do gry w siatkówkę. Na miejscu znajduję się wypożyczalnia sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne). Dla zmotoryzowanych możliwość skorzystania z parkingu.

 

Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego

 

Wejście na KĄPIELISKO MIEJSKIE możliwe jest pod rygorem
zachowania reżimu sanitarnego związanego z COVID 19.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTOŚĆ WODY

 

Na podstawie przeprowadzonych badań - woda na KĄPIELISKU MIEJSKIM nadaje się do pływania, kąpania oraz uprawiania sportu i rekreacji.

 

KĄPIELISKO MIEJSKIE Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kwiatkowskiego
posiada aktualną ocenę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.


TYMCZASOWY REGULAMIN KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA MIEJSKIEGO Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kwiatkowskiego

 

Zgodnie z zaleceniami dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, sporządzonych na podstawie wytycznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 z dniem 6 czerwca 2020 r. na KĄPIELISKU MIEJSKIM Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Kwiatkowskiego wprowadza się dodatkowe postanowienia:

 

 

1. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego na każdą z osób przebywających na kąpielisku powinno przypadać co najmniej 4 m2 powierzchni (nie dotyczy osób razem zamieszkujących).

2. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).

  •  Zgodnie z § 18 ust 1 Rozporządzenia z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego – chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 metry od przebywających na kąpielisku osób.

 3. Osobom oczekującym w kolejce do kasy zaleca się zakrywanie ust i nosa.

4. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba.

5. Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.

6. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.

7. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.

8. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).

9. Do odwołania zawiesza się działalność wypożyczalni sprzętu pływającego.

10. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcję, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.

11. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do pojemników.

12. Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

13. Nie zaleca się korzystania z obiektu przez osoby znajdujące się w grupie zwiększonego ryzyka.