KĄPIELISKO MIEJSKIE przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

 

Organizator: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, 35-01 O Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 23a, tel. 17 748 15 15

Organ kontroli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a, tel. 17 742 13 08

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN MIEJSCA DO KĄPIELI

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Kąpielisko miejskie administrowane jest przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie.
 2. Kąpielisko miejskie jest otwarte w godzinach 10.00-18.00
 3. Kolory flag oznaczają:

flaga biała - kąpiel dozwolona,

flaga czerwona - zakaz kąpieli,

-brak flagi oznacza brak służb ratowniczych, kąpielisko miejskie nieczynne.

4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska miejskiego wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

5. Akwen strzeżony podzielono na:

-akwen dla osób nie umiejących pływać o głębokości do 1,2 m oznaczony liną czerwoną,

-akwen do głębokości 4 m oznaczony liną żółtą.

6. Osoby naruszające porządek publiczny i przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska miejskiego niezależnie od skierowania sprawy na drogę sądową.

7. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub innych urządzeń ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

8. Przebywanie na terenie kąpieliska miejskiego jest odpłatne. Sprzedaż biletów wstępu kończy się na godzinę przed jego zamknięciem.

9. Na terenie kąpieliska miejskiego znajduje się miejsce przeznaczone do grillowania. Poza tym miejscem grillowanie na plaży jest zabronione.

 

II.BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Nad bezpieczeństwem osób przebywających na terenie kąpieliska miejskiego czuwają ratownicy, którzy wyróżniają się ubiorem w kolorze czerwonym z emblematem WOPR i czapką ratownika.
 2. Osoby korzystające z kąpieliska miejskiego zobowiązane są do ścisłego stosowania się do poleceń ratowników.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację a w razie potrzeby udzielenie pomocy.

 

III.ZAKAZY

 

Zabrania się:

 • leżakowania na pomoście,
 • przekraczania granic stref oznaczonych linami: czerwoną i żółtą,
 • wchodzenia do wody wbrew zakazom ratownika i w czasie wywieszonej czerwonej flagi,
 • niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie kąpieliska miejskiego,
 • zakłócania wypoczynku i kąpieli innych osób a w szczególności: hałasowania, popychania i wrzucania do wody,
 • wprowadzania psów do wody i na teren kąpieliska miejskiego,
 • zaśmiecania terenu,
 • wnoszenia, sprzedaży i spożywania alkoholu i środków odurzających,
 • wchodzenia i przebywania na miejscu kąpieliska miejskiego pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
 • palenia tytoniu.

------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO

 

Aby wypożyczyć sprzęt pływający należy spełnić niżej podane warunki:

 

 1. Wypożyczający musi posiadać ważny dowód tożsamości ze zdjęciem.
 2. Sprzęt może wypożyczyć wyłącznie osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Wnoszenie oraz spożywanie alkoholu na terenie przystani jak również podczas pływania jest bezwzględnie zabronione. Osobom nietrzeźwym oraz będącym pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających, sprzętu nie wypożycza się.
 4. Używanie kamizelek ratunkowych jest obowiązkowe.

W żadnym wypadku nie wolno używać kamizelek ratunkowych do siedzenia.

 1. Podczas pływania zachowujemy się kulturalnie, zabrania się przybijania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, skakania ze sprzętu do wody, moczenie kapoków, uderzaniem sprzętem pływającym o siebie (taranowanie).

Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji koszty naprawy ponosi wypożyczający.

 1. Zabrania się cumowania do znaków wodnych, lądowania na nabrzeżach, zaśmiecania akwenu wodnego oraz terenu przystani.
 2. W przypadku drobnych urazów typu skaleczenia, zadrapania itp. można skorzystać z apteczki znajdującej się na terenie przystani.
 3. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości typu: kolizja z innym środkiem pływającym, wywrotka, nieszczelność kajaka itp. należy obowiązkowo i niezwłocznie powiadomić obsługę wypożyczalni.
 4. Obsługa wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu pływającego bez podania przyczyny.

1 O. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić w umówionej porze, nieuszkodzony i czysty. Za samowolne przedłużenie czasu użytkowania sprzętu naliczana będzie opłata karna w wysokości dwukrotnej stawki zasadniczej za każdą rozpoczętą godzinę.

 1. Osoby naruszające zasady regulaminu będą zmuszone do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem wodnym niezależnie od wykorzystanego czasu bez prawa zwrotu pieniędzy.

Po zapoznaniu się z powyższym regulaminem można wypożyczyć sprzęt. Wypożyczający własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem.

Pobierz regulamin korzystania z kąpieliska i wypożyczalni w formacie PDF