OGŁOSZENIE

 

Ze względu na wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 29 listopada  2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2177 z późn.zm.) limity osób mogących przebywać na basenach (50% obłożenia), informujemy, że zawieszone zostają na okres od 1 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. zajęcia następujących grup  KURSÓW NAUKI PŁYWANIA:

 

👉 godz. 16.30 - IV stopień dla dzieci

👉 godz. 17.15 - I stopień dla dzieci

👉 godz. 18.00 IV - stopień dla dorosłych

 

O wznowieniu kursów niezwłocznie Państwa poinformujemy.

 

   -------------------------------------------------------

 

 

 

Informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami na Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A jednorazowo może przebywać 50% obłożenia tj. 22 osoby. 

 
Przed wybraniem się na basen prosimy sprawdzić harmonogram dostępności niecki basenowej.

 

 Jest on aktualizowany na bieżąco na stronie internetowej naszej pływalni.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 rosir plakat gimnastyka dla seniorów mini

 

 

  

WRACAMY Z ZAJĘCIAMI GIMNASTYKI W WODZIE DLA SENIORÓW !!!

 

 

UWAGA !!!

 

Od 13 października 2021 r. zmiana terminów zajęć !!!

 

GIMNASTYKA W WODZIE DLA SENIORÓW

 

2 razy w tygodniu

ŚRODA  godz. 9.30

CZWARTEK godz. 9.30 i 14.45

 

Ilość miejsc ograniczona - 25 osób !!!

 

Więcej informacji oraz zapisy w KASIE obiektu lub pod nr tel. 17 748 15 22

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

-----------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

dotyczącą dostępności pływalni krytej w okresie od 1 do 17 grudnia 2021 r.

Pakiet alertowy

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 861 z późn.zm.) informujemy, że do 17 grudnia 2021 r. z Pływalni Krytych ROSiR mogą korzystać KLIENCI INDYWIDUALNI !!! zgodnie z obowiązującymi limitami.

 

 Przypominamy o stale obowiązujących zasadach przestrzegania higieny osobistej, o dokładnym umyciu ciała pod prysznicem przed wejściem do wody oraz o niekorzystaniu z obiektu, gdy jesteśmy chorzy.

 

  ‼️ PAMIĘTAJCIE jednak, że na naszym obiekcie obowiązuje przestrzeganie procedur przeciwepidemicznych:

🔴 dystans, 🔴 dezynfekcja,
🔴 zakrywanie nosa i ust

 

 

DROGI KLIENCIE, abyś bezpiecznie czuł się w trakcie pływania: 

 

 1. Wchodząc do obiektu do samej szatni/przebieralni i wychodząc z w/w bądź zaopatrzony w maseczkę ochronną na usta i nos.Osłony tej nie musisz nosić w trakcie pływania.
 2. Jeśli jesteś w grupie wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym
  otyłość), zapytaj obsługę o godziny najmniej oblegane przez klientów.
 3. Przyglądaj się z uwagą umieszczonym infografikom /plakatom, które dotyczą sposobu zachowania, określonych wytycznych
  bezpieczeństwa sanitarnego w obiekcie. Stosuj się do tych zaleceń!!!
 4. Utrzymuj bezpieczny dystans społeczny tj. odległości przynajmniej 1,5 m lub odpowiedni dystans między sobą a innymi klientami i pracownikami obiektu.
 5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 6. Stosuj zalecone i udostępnione środki dezynfekcyjne, zgodnie z dostępnymi instrukcjami.
 7. Przestrzegaj zasady, aby przy stanowisku kasy/szatni znajdowała się tylko 1 osoba – zapewniając bezpieczny dystans między klientami przed kasą/szatnią.
 8. Ogranicz pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 9. Przypominamy również o stale obowiązujących zasadach przestrzegania higieny osobistej, o dokładnym umyciu ciała pod prysznicem przed wejściem do wody oraz o przejście przez brodzik do płukania stóp.
 10. Pomieszczenia i elementy wyposażenia (szafki, kluczyki, ławki, krzesła, klamki, kurki baterii, suszarki) są dezynfekowane po każdej godzinie korzystania przez klientów,                                

UWAGA!: Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. 

 -----------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż w związku z nowelizacją Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569) wprowadzoną Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa weterani i weterani poszkodowani korzystają z Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A będącej w administracji ROSiR bezpłatnie.

 

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze wskazanego uprawnienia jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.
 

 -------------------------------------------------------------------------------

 

FAKTURY DO PARAGONÓW FISKALNYCH

 

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.

 

Od 1 stycznia 2020 r. chcąc otrzymać fakturę, należy podać przy wystawianiu paragonu numer NIP nabywcy.
Paragon wystawiany jest przed wejściem na basen.
Do paragonu bez NIP nie będzie możliwości wystawienia faktury.

 

Faktury do paragonów fiskalnych

 
Zmiany w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych zostały wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). Wynika z nich, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika VAT wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby VAT lub podatku od wartości dodanej.

bas kryty01

 

IMG 20200613 172924
 

Pływalnia Kryta z zapleczem technicznym posiada sześć pełnowymiarowych torów pływackich o głębokości od 1,20 m do 3,75 m. Hala basenu ma bezpośrednie połączenie z holem rekreacyjnym i zespołem niezależnych szatni z natryskami i kabinami do przebierania się, z których może jednocześnie korzystać 45 osób. Oprócz podstawowej funkcji, na basenie prowadzone są także dodatkowe zajęcia takie jak: kursy nauki pływania i gimnastyka w wodzie.