Basen Delfin

 

Kryta Pływalnia Delfin znajduje się na powstałym w latach 80. osiedlu Nowe Miasto.

Potencjalny klient może popływać sportowo lub rekreacyjnie w niecce basenu o wymiarach 25m x 12,5m przy głębokości 1,35m - 1,80m oraz zorganizować zabawę dla dzieci korzystając z podestu o wymiarach 2,0m x 10,0m i głębokości 0,9m. Obiekt jest przystosowany do korzystania z usług przez osoby niepełnosprawne. Obiekt posiada zewnętrzny podjazd i szatnie dla niepełnosprawnych oraz podnośnik w niecce basenu ułatwiającym osobom niepełnosprawnym wchodzenie i wychodzenie z wody.

Kryta Pływalnia Delfin jest czynna:

  • od poniedziałku do piątku od godz. 6.15 do godz 22.30
  • w soboty i niedziele od godz. 6:45 do godz. 22:00.

 

Basen delfin - niecka i budynek od frontu

 

Otwarcie obiektu nastąpiło w 2000 roku, jako gospodarstwa pomocniczego przy Gimnazjum Nr 7. Obecnie Pływalnia stanowi integralną część Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie. Podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Rzeszowa i jego okolic, szczególnie dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć programowych z wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć nauki pływania. W godzinach popotudniowvch. soboty, niedziele i święta Pływalnia prowadzi działalność polegającą na udostępnianiu obiektu firmom oraz osobom fizycznym na cele rekreacyjne. Pływalnia jest udostępniana użytkownikom przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem przerwy technologicznej, z reguły przypadającej w miesiącu letnim lipcu lub sierpniu każdego roku.