Zarządzenie Nr 0210/19/2021

Dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kursów Nauki Pływania na Pływalniach Krytych

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 


Działając na podstawie art. 47 ust. 1, w związku z art.9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.), w związku z § 8 ust. 1 Statutu Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XLI/778/12 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz § 8 ust. 3 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ROSiR stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0210/2/12 Dyrektora ROSiR z dnia 2 stycznia 2013 roku

zarządzam co następuje:


§ 1

Wprowadza się Regulamin Kursów Nauki Pływania Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

 

__________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 0210/19/21
Dyrektora ROSiR z dnia
20 grudnia 2021 r.
 


REGULAMIN KURSÓW NAUKI PŁYWANIA PŁYWALNI KRYTYCH       
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie
ul. Ks. Jałowego 23 A

 

1.    Organizatorem Kursów Nauki Pływania jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A, który jest również administratorem danych osobowych.
2.    Miejscem przeprowadzania kursów jest Pływalnia Kryta przy ul. Ks. Jałowego 23A, Pływalnia „Karpik”, Pływalnia „Muszelka”, Pływalnia „Delfin”.
3.    Regulamin Kursów Nauki Pływania obowiązuje łącznie z Regulaminem Pływalni oraz innymi regulaminami obowiązującymi na pływalniach.
4.    Zajęcia nauki pływania w ramach Kursów Nauki Pływania prowadzone są według harmonogramu przez instruktorów posiadających ważne uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
5.    Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 roku życia (ze względu na głębokość wody na Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego min. 130 cm wzrostu), młodzieży i dorosłych. Organizowane w grupach do 15 osób, (po indywidualnym uzgodnieniu z instruktorem możliwe uczestnictwo w kursie dzieci od lat 6).
6.    Uczestnicy zajęć, rodzice osób niepełnoletnich mają obowiązek skonsultować się z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach kursów nauki pływania. Na tej podstawie za dzieci (osoby niepełnoletnie) ich rodzice (opiekunowie prawni) składają przed rozpoczęciem zajęć stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu w formie pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach. Uczestnicy zajęć przychodzą na zajęcia na własną odpowiedzialność, natomiast dzieci – na odpowiedzialność ich rodziców (opiekunów prawnych) będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia (zdrowia dziecka). Rodzic (opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie dziecka i jego bezpieczeństwo na terenie obiektu przed i po wyznaczonych godzinach zajęć.
7.    Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z cennikiem stanowiącym Załącznik do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LVI/1190/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne Miasta Rzeszowa administrowanych przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także w sprawie określenia zasad ich zmiany oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa uprawnienia w zakresie zmiany wysokości tych cen i opłat najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Nie uiszczenie opłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników zajęć.
8.    W przypadku nieobecności uczestnika kursu na zajęciach (maksymalnie 3 godz.) uczestnik kursu ma możliwość odrobienia niewykorzystanych godzin. Nieobecność należy odrobić w trakcie trwania danego kursu. Jednocześnie nieobecność na zajęciach nie daje prawa do zwrotu wpłaty za kurs lub jej pomniejszenia.
9.     Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny kurs.
10.     W uzasadnionych przypadkach będą rozpatrywane wnioski o zwrot należności.
11.    Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby kontynuujące zajęcia (bez przerw), które zapisały się na listę uczestników kursu.
12.    W celu wpisania się na listę uczestników niezbędne jest podanie danych osobowych. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przed administratora danych osobowych jakim jest ROSiR znajduje się w oświadczeniu wypełnianym przez uczestnika (Załącznik Nr 2)
13.    W celu wpisania się na listę uczestników niezbędne jest podanie danych osobowych. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przed administratora danych osobowych jakim jest ROSiR znajduje się w oświadczeniu wypełnianym przez rodziców/opiekunów prawnych uczestnika (Załącznik Nr 1).
14.    Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian dni lub godzin zajęć. Organizator ponosi odpowiedzialność za dzieci tylko podczas trwania zajęć w wodzie.
15.    Celem organizowanych zajęć jest:
•    w przypadku grup początkujących – wstępna adaptacja do środowiska wodnego, bezpieczne, samodzielne utrzymywanie się na wodzie oraz nauka podstawowych umiejętności pływackich w formie zabawy,
•    w przypadku grup średnio-zaawansowanych – doskonalenie techniki pływackiej (stylu grzbietowego, stylu klasycznego (żabka) oraz kraula,
•    w przypadku grup zaawansowanych – nauka i doskonalenie stylu motylkowego (delfin) oraz pozostałych technik pływackich, kształtowanie możliwości kondycyjnych.
16.    Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice (opiekunowie prawni).
17.    Pływalnie ROSiR nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni przed i po zajęciach.
18.    Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku dzieci/osób niepełnoletnich rodzic dziecka/opiekun ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Kursów Nauki Pływania oraz pozostałymi  regulaminami Pływalni, oraz stosować się do ich postanowień.
19.    Udział w zajęciach oznacza zapoznanie się z regulaminem zajęć oraz regulaminami obowiązującymi na Pływalniach. Jałowego oraz akceptacją postanowień w nich zapisanych.

Oświadczenie dla uczestników lub rodziców - do pobrania DOCX 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

 KOMUNIKAT

 

BEZPIECZEŃSTWO I CZYSTOŚĆ WODY

Na podstawie przeprowadzonych badań - woda na Basenach Otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A nadaje się do pływania, kąpania oraz uprawiania sportu i rekreacji.

Baseny Otwarte przy ul. Ks. Jałowego 23A posiadają aktualną ocenę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.


  

Szanowni Klienci !!!

 

Serdecznie zapraszamy do zakupu biletów online poprzez stronę www.rosir.nq.pl

 

 

WAŻNE INFORMACJE – PRZECZYTAJ, ZANIM KUPISZ BILETY:

 

 1. Przed dokonaniem zakupu biletów przez internet prosimy o zapoznanie się z regulaminem sprzedaży biletów online.
 2. Zakup biletów online pomoże zaoszczędzić czas spędzony na oczekiwaniu w kolejce do kasy biletowej.
 3. Za pośrednictwem sprzedaży internetowej można w łatwy i szybki sposób kupić następujące bilety wstępu na Baseny Otwarte:
 • normalny
 • ulgowy
 • dla dzieci do lat 7
 1. Kod QR zakupionego biletu przystawiamy – w odległości ok. 5 cm – do czytnika kodów znajdującego się w bramkach wejściowych na Baseny Otwarte.
 2. W przypadku korzystania z biletu ulgowego należy posiadać przy sobie dokument uprawniający do korzystania ze wspomnianego biletu oraz okazać go do kontroli.
 3. Zakup biletu elektronicznego poprzez system e-Palatyn nie generuje dodatkowych opłat poza ceną biletu.

 

PRZEKONAJ SIĘ, JAKIE TO PROSTE:

 1. Wejdź na stronę www.rosir.nq.pl i postępuj zgodnie z instrukcjami lub zaloguj się na swoje konto.

Przy pierwszej transakcji system poprosi o założenie konta, które będzie służyć do każdej kolejnej operacji. Po wybraniu opcji Zarejestruj się serwis e-Palatyn poprosi o podanie niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji zakupu biletu.

okienko rejestracji w systemie zakupu biletów

Uzupełniamy wymagane dane poprzez wpisanie:

 • imienia i nazwiska
 • adresu e-mail
 • hasła

Po poprawnej rejestracji na podany adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny konta, który należy kliknąć lub skopiować do okna przeglądarki w celu zakończenia procesu rejestracji.

okienko logowania w systemie zakupu biletów

Po udanej rejestracji i zalogowaniu się do systemu e-Palatyn przechodzimy do zakupu biletu wchodząc w zakładkę Bilety, a następnie:

 1. Klikamy przycisk Kup bilet;
 2. Wybieramy rodzaj biletu i dodajemy go do koszyka zakupów;
 3. Klikamy Przejdź do koszyka;
  przykładowy koszyk biletów
 1. Zakup biletu następuje po wybraniu przycisku Zamów wybrane usługi.

Użytkownik zostaje przekierowany na stronę operatora systemu płatności "dotpay" (prosimy wykonywać polecenia wyświetlane na stronie operatora). Po poprawnej autoryzacji transakcji należy wcisnąć przycisk powrót do e-palatyn.

*Uwaga! Po przejściu do systemu Dotpay, na dokonanie płatności online klient ma tylko 15 minut, po tym czasie bilety zostaną usunięte z koszyka.

 1. Po prawidłowo dokonanym zakupie biletów pojawi się informacja, iż płatność przebiegła poprawnie i komunikat o wysłaniu na wskazany przez Kupującego adres e-mail informacji o dokonanej transakcji. Komunikat ten oznacza prawidłową sesję rezerwacji.
 2. Klikamy przycisk Moje bilety
 3. Po wybraniu zakupionego biletu pojawi się Kod QR biletu, który należy przystawić (w odległości ok. 5 cm) do czytnika kodów znajdującego się w bramkach wejściowych na Baseny Otwarte.

*Uwaga! Bilet raz zeskanowany traci ważność !

 

 

 

ZACHĘCAMY DO ZAKUPU BILETÓW ON – LINE !

 

Akceptujemy karty:logo Multisport  logo MultiActive  logo MultiSport SENIOR
logo MultiSport   logo MultiSport +
logo Fitprofit  logo FitSport     logo FitSport

logo OK system