Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 0210/35/2022 Dyrektora ROSiR

z dnia 21 listopada 2022 r.

 

REGULAMIN HALI TENISOWEJ

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

ul. Ks. J. Jałowego 23 A

 

 

 I.Przepisy ogólne.

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Hali Tenisowej – rozumie się przez to obiekt ROSiR zlokalizowany w Rzeszowie, przy ul. Ks. J. Jałowego 23A, będący własnością Gminy Miasto Rzeszów.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie.
 3. Każdy, kto przebywa na terenie Hali Tenisowej, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Hala Tenisowa czynna jest:

 

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 7⁰⁰ do 22⁰⁰
 • w soboty i niedziele w godz. od 8⁰⁰ do 20⁰⁰,

 

 1. Korzystający  z kortów w hali tenisowej oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. ROSiR nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności  za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

 

II.Ogólne zasady korzystania z kortów tenisowych.

 

 1. Użytkownicy Hali Tenisowej są zobligowani do:
 • gry w estetycznym stroju sportowym oraz w czystym obuwiu zmiennym z podeszwą przystosowaną do gry na kortach, nie powodującą zarysowań,
 • pobrania kluczyka do szafki ubraniowej i jednocześnie pozostawienia w niej na czas trwania treningu przedmiotów osobistych. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, ROSiR nie ponosi odpowiedzialności,
 • opróżnienia szafki ubraniowej po zakończonym treningu i zwrotu kluczyka do opiekuna kortu,
 • zachowania czystości i porządku,
 • przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • niezakłócania gry osobom korzystającym z sąsiedniego kortu,
 • niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu czasu gry,
 • stosowania się do poleceń i uwag opiekuna kortu.
 1. Na prośbę użytkowników kortów tenisowych, ROSiR wystawia faktury na kwoty opłat uiszczanych za ich korzystanie.
 2. Użytkownikom Hali Tenisowej zabrania się:
 • wchodzenia na teren kortów w zanieczyszczonym mączką z kortów ceglanych obuwiu oraz używania zanieczyszczonych piłek tenisowych,
 • wnoszenia i spożywania ma terenie kortów napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
 • zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
 • zakłócania ciszy i spokoju, niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 1. Pracownik Hali Tenisowej jest upoważniony do sprawdzania stanu czystości obuwia zmiennego przed wpuszczeniem Użytkownika na korty.
 2. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren Hali Tenisowej.
 4. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

III. Zasady stałych i jednorazowych rezerwacji kortów tenisowych.

 

 1. Rezerwacji jednorazowych kortów należy dokonywać osobiście na terenie Hali Tenisowej przy ul. Ks. Jałowego 23 A lub telefonicznie pod numerem 531 272 544.
 2. Rezerwacji stałych kortów należy dokonywać osobiście w Biurze Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podstawie Wniosku stanowiącego Załącznik do Regulaminu Hali Tenisowej.
 3. Rezerwacja stała dokonywana jest na okres jednego sezonu, który trwa od 1 października do 31 maja następnego roku.
 4. W celu przedłużenia rezerwacji kortów na kolejny sezon należy złożyć Wniosek (Załącznik do regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia.
 5. Opłatę należy uiścić przed wejściem na korty w kasie obiektu. Opłata obejmuje korzystanie z kortu tenisowego, szatni oraz natrysków.
 6. Odwołanie rezerwacji stałej i jednorazowej należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 531 272 544, nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
 7. W przypadku rezygnacji ze stałej rezerwacji należy powiadomić Rzeszowski Ośrodek Sportu Rekreacji pisemnie na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 8. Za niewykorzystane i nieodwołane rezerwacje będzie naliczana opłata jak za korzystanie z kortów tenisowych.
 9. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny, nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 10. Obsługa Hali Tenisowej rzetelnie odnotowuje w prowadzonym przez ROSiR Harmonogramie miesięcznym wykorzystania Hali Tenisowej wszystkie zgłoszone przez klientów odwołania rezerwacji stałych i jednorazowych. W tym celu kolorem zielonym oznacza prawidłowo odwołane rezerwacje tzn. zgłoszone nie później niż na 24 godziny przed przypadającą rezerwacją. Kolorem czerwonym oznacza nieodwołane, nie zgłoszone godziny.
 11. Opłatę za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny, należy uiścić w kasie obiektu.
 12. ROSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych.
 13. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z kortu przez Użytkownika przez 1  godzinę zegarową (60 min.), w tym 55 min. gry i 5 min. na udostępnienie na posprzątanie i przygotowanie kortu (pozbieranie piłek i innych akcesoriów ) dla kolejnego gracza.
 14. Przy rezerwacji stałej i jednorazowej obowiązują opłaty według obowiązującego cennika opłat za usługi świadczone przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.


                                                                                                                                 IV.Postanowienia końcowe.

1. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu
2. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Hali Tenisowej i jej obsługi, w tym skargi i wnioski należy składać w siedzibie ROSiR ul. Ks. J. Jałowego 23a pokój nr 7 lub telefonicznie, numer telefonu 17 748 15 15
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

 

Do pobrania:

Wniosek o rezerwację Hall Tenisowej - DOCX

 

Loading...