1. Hala sportowa jest obiektem Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie.
2. Hala sportowa jest otwarta od godz. 7.00 do godz. 22.00 oraz w soboty i niedziele wg. potrzeb.
3. Z hali sportowej korzystać mogą grupowo osoby uczestniczące w zajęciach sportowych pod opieką instruktora lub trenera oraz grupy bez opiekuna korzystające z hali w celach rekreacyjnych.
4. Na hali odbywają się zajęcia w grach zespołowych oraz aerobicu i callaneticsu.
5. Osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na halę sportową.
6. Zajęcia na hali sportowej odbywają się wg ustalonego rozkładu zajęć.
7. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych, a także instruktorzy i trenerzy zobowiązani są do zmiany obuwia na sportowe.
8. Prowadzący zajęcia i osoby w nich uczestniczące są wpuszczani do szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć jedynie w obecności prowadzącego.
9. Na hali sportowej obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zachowanie porządku, czystości, przepisów przeciwpożarowych i bhp oraz bezwzględne podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia i służbom ROSiR.
10. Grupy i osoby korzystające z hali sportowej upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i nie później niż 20 minut po ich zakończeniu.
11. Za rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie, ROSiR nie ponosi odpowiedzialności.
12. Osoby nie przestrzegające obowiązującego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej.
13. Osoby niszczące wyposażenie hali sportowej ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody.