Załącznik do Zarządzenia
Nr 0210/5a/18 Dyrektora ROSiR
z dnia 28 maja 2018 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZJEŻDŻALNI WODNEJ BASENÓW OTWARTYCH
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie ul. Ks. J. Jałowego 23 A1.    Zjeżdżalnia Wodna jest integralną częścią Basenów Otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na terenie których obowiązują postanowienia Regulaminu Basenów Otwartych oraz niniejszego Regulaminu.   
2.    Zjeżdżalnia jest czynna w dniach i godzinach otwarcia Basenów Otwartych, jest urządzeniem służącym zabawie.
3.    Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni wodnej ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Zjeżdżalni oraz tablicami informacyjnymi znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie zjeżdżalni.
4.    Korzystanie ze zjeżdżalni wodnej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.           
5.    Zjeżdżalnia jest przeznaczona tylko dla osób powyżej 130 cm wzrostu oraz wagi do 100 kg.
6.    Aby bezpiecznie zjechać należy:
•    zdjąć zegarek, kolczyki, okulary pływackie i inne przedmioty mogące spowodować skaleczenia lub inny uraz, albo uszkodzić rynnę zjeżdżalni,
•    upewnić się czy do zjeżdżalni doprowadzona jest woda,
•    na odcinku startowym usiąść i położyć się na plecach z nogami skierowanymi w dół,
•    odepchnąć się od ścian rynny,
•    zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się,
•    opuścić natychmiast lądowisko.
7.    Na terenie zjeżdżalni wodnej zabrania się:
•    zjazdu na sucho,
•    gdy brak jest dostatecznej ilości wody,
•    zjazdu w przypadku widocznych uszkodzeń zjeżdżalni,
•    wskakiwania lub wbiegania do rynny,
•    zjazdu w grupie,
•    zjazdu na stojąco, tyłem na brzuchu lub głową w dół,
•    wykorzystywania do zjazdu desek pływackich, kółek lub jakichkolwiek innych przedmiotów,
•    zatrzymywania się w rynnie podczas zjazdu,
•    biegania i popychania innych użytkowników,
•    zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami,
•    wchodzenia do rynny pod prąd od strony lądowiska.
8.    Na terenie zjeżdżalni wodnej należy:
•    bezwzględnie podporządkować się nakazom ratowników,
•    zgłaszać ratownikowi zauważone usterki i wszelkie nieprawidłowe korzystanie ze zjeżdżalni,
•    korzystać ze zjeżdżalni w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. Za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu ROSiR nie ponosi odpowiedzialności.