cennik_2022.jpg

 

cennik_2022_2.jpg

 

 
 

----------------------------

 

 

 

Szanowni Klienci,

 Informujemy, iż w związku z nowelizacją Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569) wprowadzoną Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa weterani i weterani poszkodowani korzystają z Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A będącej w administracji ROSiR bezpłatnie.

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze wskazanego uprawnienia jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.