CENNIK

 

 

WEJŚCIA INDYWIDUALNE

Rodzaj biletu

Terminy

poniedziałek – piątek

600 – 1500

poniedziałek – piątek

1500 – 2200

sobota, niedziela, święta

600 – 2200

Bilet ulgowy

8,00

10,00

10,00

Bilet normalny

10,00

12,00

12,00

Rodzina 3+

Bilet ulgowy

4,00

5,00

5,00

Rodzina 3+

Bilet normalny

5,00

6,00

6,00

Karta seniora 60+

8,00

       KARNETY

Karnet 10 godzinny

ulgowy

80,00

Karnet 10 godzinny

normalny

100,00

Karnet 20 godzinny

ulgowy

150,00

Karnet 20 godzinny

normalny

180,00

 

Godzina basenowa to 45 minut przebywania w wodzie

Karnety 10-cio godzinne (10 godzin basenowych) do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu.
Karnety 20-to godzinne (20 gzodzin basenowych) do wykorzystania w ciągu 4 miesięcy od daty zakupu.

 

 

 GIMNASTYKA W WODZIE - AQUA FITNESS

Rodzaj biletu

Cena /zł/

Bilet jednorazowy

20,00

 

 GIMNASTYKA W WODZIE dla emerytów i rencistów - AQUA SENIOR

Rodzaj biletu

Cena /zł/

Bilet jednorazowy

15,00

 

KURSY NAUKI PŁYWANIA

Rodzaj kursu

Cena zł

Czas trwania kursu

Kurs nauki pływania

400,00

20 godzin dydaktycznych (20 x 45 minut)

 

(w przypadku skróconego kursu z przyczyn organizacyjnych opłata będzie wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin kursu)

 

 Ceny biletów obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

 

----------------------------

 

Szanowni Klienci,

 

Informujemy, iż w związku z nowelizacją Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569) wprowadzoną Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa weterani i weterani poszkodowani korzystają z Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A będącej w administracji ROSiR bezpłatnie.

 

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze wskazanego uprawnienia jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.