Rodzaj biletu

poniedziałek-piątek

600-1500

poniedziałek-piątek

1500-2200

sobota-niedziela i święta

600-2200

Ulgowy

10,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

Normalny

12,00 zł

14,00 zł

14,00 zł

Rodzina 3+ ulgowy

5,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

Rodzina 3+ normalny

6,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

Karta Seniora 60+

                                                     8,00 zł         

Karnety 10-cio godzinne / okres ważności karnetu 6 miesięcy

Ulgowy

100,00 zł

Normalny

120,00 zł

Karnet Senior 60+

80,00 zł

Karnety 20-to godzinne / okres ważności karnetu 12 miesięcy

Ulgowy

180,00 zł

Normalny

215,00 zł

Karnet Senior 60+

160,00 zł

 

 

Rodzaj biletu

CZAS TRWANIA

CENA

GIMNASTYKA W WODZIE

AQUA FITNESS

45 MINUT

24,00 ZŁ

GIMNASTYKA W WODZIE

AQUA SENIOR

45 MINUT

18,OO ZŁ

KURS NAUKI PŁYWANIA

 

20 GODZIN DYDAKTYCZNYCH

(20 x 45 MINUT)

400,00 ZŁ


 

Szanowni Klienci,

 

 Informujemy, iż w związku z nowelizacją Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569) wprowadzoną Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa weterani i weterani poszkodowani korzystają z Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23A będącej w administracji ROSiR bezpłatnie.

 

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze wskazanego uprawnienia jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.