telefony  :
   
Kasa17 748 1410
Kierownik Pływalni17 748 1409
Dział techniczny17 748 1408
Ratownicy17 748 1407
Administracja pływalni17 748 1406
Kierownik techniczny17 748 1405