REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

na Hali Sportowej przy ul. Pułaskiego 13

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

 

 

 1. Sauna jest integralną częścią Hali Sportowej przy ul. Pułaskiego 13 i obowiązują w niej przepisy Regulaminu Ogólnego Obiektu oraz niniejszy Regulamin.
 2. Przy korzystaniu z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 3. W saunie może przebywać jednocześnie max. 6 osób.
 4. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 5. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 6. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia mogą korzystać z sauny wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w saunie ROSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Dopuszcza się możliwość korzystania z sauny dzieci powyżej 10 roku życia i młodzież pod opieką osób dorosłych.
 9. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi.
 10. Zabrania się korzystania z sauny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 11. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 12. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 13. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 14. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 15. Dopuszczalnymi okryciami w saunie są ręczniki kąpielowe.
 16. Na teren sauny ZABRANIA się:
 • wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu,
 • wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
 • wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
 • wnoszenia napojów alkoholowych,
 • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
 • palenia tytoniu,
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia.
 1. Po wyjściu z sauny należy odpocząć aż do unormowania tętna, oddechu i temperatury ciała, a także uzupełnić wypocone elektrolity pijąc soki owocowe i wodę mineralną.
 2. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 3. Czas przebywania w saunie każda osoba ustala indywidualnie dla swoich potrzeb
 4. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie opuścić pomieszczenie.
 5. NIE ZALECA się zaleca się korzystania z sauny osobom:
 • bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,
 • osobom z chorobami krążenia,
 • osobom chorującym na cukrzycę,
 • osobom nietrzeźwym,
 • kobietom ciężarnym,
 • kobietom w czasie menstruacji.
 1. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z sauny.
 2. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.
 3. ROSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu i  wskazań obsługi.

Wniosek do pobrania - docx