L.p.

Rodzaj biletu

9ºº- 19ºº

16ºº- 19ºº

1.

Bilety normalne

25,00 zł

17,00 zł

2.

Bilety ulgowe

17,00 zł

12,00 zł

3.

Wynajęcie leżaka

12,00 zł

6,00 zł

 

ROSIR zastrzega prawo do wydłużenia/skrócenia godzin pracy Basenów Otwartych w sezonie letnim

*Prawo do biletów ulgowych przysługuje:

- dzieciom w wieku przedszkolnym, uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych

- studentom do 26 roku życia ( za okazaniem legitymacji studenckiej)

- emertytom i rencistom ( za okazaniem legitymacji emeryta, rencisty)

- osobom niepełnosprawnym z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ( za okazaniem legitymacji)

UWAGA!!! Dodatkowo osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu ulgowego

*Wstęp wolny przysługuje:

- dzieciom do lat 3 ( za okazaniem dokumentu stwierdzającego wiek dziecka)

-weteranom i weteranom poszkodowanym (za okazaniem legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego)

- osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem

 

Opłata za zniszczenie leżaka - 200,00 zł

 

 

*Dzieci do lat 3 bezpłatnie korzystają z basenu

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

UWAGA !!!

 

Dla osób korzystających z KARTY RODZINA WIELODZIETNA 3+RODZINA ZASTĘPCZA
zakup biletów tylko w kasie basenów za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki.

 

6219517fceee893c0bc9efb9.jpeg 

 

------------------------------

 

Szanowni Klienci,

 

Informujemy, iż w związku z nowelizacją Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1569) wprowadzoną Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa weterani i weterani poszkodowani korzystają z Basenów Otwartych przy ul. Ks. Jałowego 23A będących w administracji ROSiR bezpłatnie.

Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania ze wskazanego uprawnienia jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.