CENNIK biletów wstępu na BASENY OTWARTE

L.p.

Rodzaj biletu

9ºº-19ºº

17ºº-19ºº

1.

Bilety normalne

22 zł

15 zł

2.

Bilety ulgowe

15 zł

10 zł

 

*ROSIR zastrzega prawo do wydłużenia/skrócenia godzin pracy Basenów Otwartych w sezonie letnim

*Prawo do biletów ulgowych: uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci do 25 roku życia, emeryci i renciści osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem za okazaniem legitymacji

 

*Dzieci do lat 3 bezpłatnie korzystają z basenu

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

UWAGA !!!

 

Dla osób korzystających z KARTY RODZINA WIELODZIETNA 3+RODZINA ZASTĘPCZA zakup biletów tylko w kasie basenów za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki.

 

 

Serdecznie zapraszamy :)