CENNIK Kortów Tenisowych przy ul. Ks. Jałowego 23A

 

Rodzaj biletu

Terminy

Do godz. 1500

Po godz. 1500, soboty, niedziele i święta

Bilety

30 zł

40 zł

Gra z oświetleniem

50 zł