Załącznik do Zarządzenia
Nr 0210/9/19 Dyrektora ROSiR
z dnia 25 marca 2019 r.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK DEPOZYTOWYCH BASENÓW OTWARTYCH
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy. ul. Ks. Jałowego 23 A


1.    Przed skorzystaniem z szafki należy zapoznać się z Regulaminem Korzystania z szafek depozytowych Basenów Otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Ks. Jałowego 23A. Korzystanie z szafki jest równoznaczne z akceptacją postanowień ww. Regulaminu. Korzystającego z szafek depozytowych obowiązują również postanowienia Regulaminu obiektu.
2.    ROSiR informuje, że ze względów bezpieczeństwa strefa szafek depozytowych jest monitorowana.
3.    Szafki nie są strzeżone, każdy przypadek kradzieży lub zniszczenia mienia należy zgłosić organom ścigania, a także powiadomić o tym fakcie pracownika ROSiR lub ochrony.
4.    ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i pieniądze złożone w szafkach. Uprasza się o nieumieszczanie w szafkach wartościowych przedmiotów i pieniędzy.
5.    Zamkniecie i otwarcie szafki depozytowej polega na wpisaniu kodu.
6.    W przypadku zapomnienia przez klienta Basenów Otwartych ROSiR kodu do szafki następuje procedura komisyjnego otwierania szafki depozytowej przez upoważnionego pracownika. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do faktycznego użytkownika szafki, podlegać będzie ona otwarciu – po identyfikacji tej osoby na podstawie nagrań z monitoringu – po zakończeniu dnia roboczego.
7.    Niedozwolone jest pozostawienie w szafkach depozytowych przedmiotów niebezpiecznych oraz innych, których posiadanie, wnoszenie lub przechowywanie na terenie Basenów Otwartych jest zabronione.
8.    W przypadku, gdy szafka depozytowa pozostaje nieopróżniona na chwilę zamknięcia Basenów Otwartych w danym dniu, upoważnieni pracownicy komisyjnie otwierają zamkniętą szafkę i po sporządzeniu protokołu z jej zawartości, przekazują ją do kasy/szafy pancernej.
9.    Odbiór rzeczy przez osobę uprawnioną możliwy jest do 14 dni w godzinach pracy Basenów Otwartych, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru odbioru.