Deklaracja Dostępności

Informacje wstępne 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.rosir.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony rosir.pl (rosir.eu) z subdomenami  i aliasami domen

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-07
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Stare wersje witryn niezgodne z wytycznymi WCAG 2.1 zachowano w celach archiwalnych.
Oświadczenie sporządzono: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:
• treści,
• kontaktu,
• punktów informacyjnych,
• deklaracji dostępności.


Na pozostałych podstronach zostały umieszczone skróty prowadzące do:

  • strony głównej
  • Ochrona Danych Osobowych
  • Deklaracja Dostępności
  • Kontakt
  • BIP

Serwis posiada mapę witryny, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu.
Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na podstronach znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Aktualnie nie zamieszczamy materiałów filmowych.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane w witrynie muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność witryny, jednak jeżeli były by zauważone błędy, pojawiły by się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści by poprawić serwisy Biuletynu Informacji Publicznej - prosimy o kontakt pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem witryny pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych - dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech formach komunikowania się tj. język polski migowy (PJM), system językowo – migowy (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych  (SKOGN).
  • Kontakt osobisty z urzędem - osoby niesłyszące lub głuchonieme, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie wiadomości e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez platformę ePUAP:
  • pocztą tradycyjną na adres: Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. ks.Jałowego 23a , 35-010 Rzeszów

Dostępność architektoniczna

  • Zestawienie budynków i lokali biurowych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod kątem dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Jednostki Organizacyjne ROSIR

Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych

/podjazdy, windy, miejsca parkingowe/

Siedziba

Uwagi

1

Budynek administracji

 

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

Dostępność: Administracja znajduje się na parterze budynku, co pozwala na bezpośredni kontakt z klientem ROSIR.

WC nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul.Ks.J.Jałowego 23a

 

2

Basen Kryty ROSIR

Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od parkingu (obok wejścia głównego do budynku) dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul.Ks.J.Jałowego 23a

3

Baseny otwarte ROSIR

Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od parkingu (obok wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Bramki wejściowe szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. PułaskiegoWinda do niecek basenowych

4

Hala Sportowa ROSIR

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Pułaskiego). lokalizacja na parterze dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

Trybuny nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Pułaskiego

5

Pływalnia kryta KARPIK

Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od parkingu (obok wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Bramki wejściowe szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów
6

Pływalnia kryta MUSZELKA

Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od parkingu (obok wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Bramki wejściowe szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów
 7

Pływalnia kryta DELFIN

Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od parkingu (obok wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Bramki wejściowe szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

al.T.Rejtana 30, 35-310Winda do niecki basenowej, Węzeł szatniowo-sanitarny dla niepełnosprawnych
8Hala Widowiskowo Sportowa RCSW PODPROMIE

Wykonany podjazd przy wejściu do budynku od parkingu (obok wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na poziom parteru. Bramki wejściowe szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.

Winda na górną kondygnację

WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 ul. Podpromie 10, 35-045 RzeszówWęzeł szatniowo-sanitarny dla niepełnosprawnych
 9Pływalnia kryta MATUSZCZAKA

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. lokalizacja na parterze dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z  wózkiem dziecięcym, umożliwia dostanie się na poziom parteru. Korytarze szerokie, umożliwiające swobodne poruszanie się.
Winda na górną kondygnację
WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ul.Matuszczaka 7 , 35-959

Winda do niecki basenowej,
Węzeł szatniowo-sanitarny dla niepełnosprawnych