Załącznik do Zarządzenia
Nr 0210/5a/18 Dyrektora ROSiR
z dnia 28 maja 2018 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z RWĄCEJ RZEKI BASENÓW OTWARTYCH

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie ul. Ks. J. Jałowego 23 A

 


1.    Rwąca rzeka jest integralną częścią Basenów Otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na terenie których obowiązują postanowienia Regulaminu Basenów Otwartych oraz niniejszego Regulaminu.  
2.    Każda osoba korzystająca z Rwącej Rzeki ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3.    Korzystanie z Rwącej Rzeki odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4.    Rwąca rzeka dostępna jest dla wszystkich użytkowników Basenów Otwartych z wyjątkiem:                                    
•    osób poniżej 160 cm wzrostu,
•    uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna.
5.    Dzieci do lat 12 mogą korzystać z Rwącej Rzeki wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
6.    Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Rwącej Rzeki lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
•    wnoszenia do niecki jakichkolwiek przedmiotów oraz korzystania z Rwącej Rzeki z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami, obrączkami, bransoletkami, łańcuszkami, ozdobami we włosach) oraz sprzętem pływackim (deskami, rękawkami itp.)
•    zatrzymywania się i stawania wewnątrz niecki,
•    nurkowania pod lustrem wody,
•    wchodzenia do niecki Rwącej Rzeki poza miejscem do tego przeznaczonym,
•    pływania pod prąd.
7.    Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy obiektu. Wszystkie osoby korzystające z Rwącej Rzeki są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
8.    W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu Rwącej Rzeki wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
9.    Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z Rwącej Rzeki, a także z terenu obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.