Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stadionu przy ul. Wyspiańskiego 22

 

L.p.

Rodzaj usługi

Jednostka miary

Cena netto [zł]

U s ł u g i     k o m e r c y j n e

1

Wynajem boiska - mecze

zł/mecz

3 000,00 zł

2

Korzystanie z boiska - trening

zł/jednostka treningowa (2h)

400,00 zł

3

Korzystanie z infrastruktury lekkoatletycznej

zł/godz.

100,00 zł

U s ł u g i     n i e k o m e r c y j n e

1

Wynajem boiska – mecze; Stowarzyszenie CWKS Resovia, CWKS Resovia S.A,

zł/mecz

nieodpłatnie

2

Korzystanie z boiska – trening; Stowarzyszenie CWKS Resovia, CWKS Resovia S.A,

zł/jednostka treningowa (2h)

nieodpłatnie

3

Korzystanie z infrastruktury lekkoatletycznej; Stowarzyszenie CWKS Resovia, CWKS Resovia S.A, Szkoły Publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów, Organizacje pożytku publicznego

zł/godz.

nieodpłatnie