Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że w dniu:    

2 czerwca 2023 r.

Na HALI TENISOWEJ oraz KORTACH TENISOWYCH

przy ul. Ks. Jałowego 23A odbędzie się


Turniej dla dzieci Tenis 10 „TALENTY LEXUSA”

 

 

W związku z tym Hala Tenisowa oraz Korty Tenisowe będą NIECZYNNE !!!

Załącznik do Zarządzenia   
Nr 0210/40/2022 Dyrektora ROSiR
z dnia 06 grudnia 2022 r.

 

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH 
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie  

ul. Ks. J. Jałowego 23 A

 

 

 I. Przepisy ogólne.

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Kortach Tenisowych – rozumie się przez to obiekt ROSiR zlokalizowany w Rzeszowie, przy ul. Ks. J. Jałowego 23A, będący własnością Gminy Miasto Rzeszów.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie.
 3. Każdy, kto przebywa na terenie kortów tenisowych, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Korty Tenisowe czynne są:
 • od poniedziałku do piątku w godz. od 9⁰⁰ do 21 ⁰⁰ ,
 • w soboty i niedziele w godz. od 8⁰⁰ do 20⁰⁰.

      * ROSiR zastrzega prawo do skrócenia lub wydłużenia godzin pracy Kortów Tenisowych.

 1. Korzystający  z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. ROSiR nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności  za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

 II. Ogólne zasady korzystania z kortów tenisowych.

 

 1. Użytkownicy Kortów Tenisowych są zobligowani do:
 • gry w estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu przystosowanym do gry na kortach,
 • zachowania czystości i porządku,
 • uporządkowania i wyszczotkowania kortów po zakończonej grze,
 • przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • niezakłócania gry osobom korzystającym z sąsiedniego kortu,
 • niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu czasu gry,
 • stosowania się do poleceń i uwag obsługi kortów.
 1. Użytkownikom Kortów Tenisowych zabrania się:
 • wnoszenia i spożywania ma terenie kortów napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu,
 • zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych,
 • zakłócania ciszy i spokoju, niszczenia urządzeń i wyposażenia obiektu,
 • wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 1. Za przedmioty pozostawione w szatani, ROSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Na prośbę użytkowników kortów tenisowych, ROSiR wystawia faktury na kwoty opłat uiszczanych za ich korzystanie.
 3. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren Kortów Tenisowych.
 5. ROSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z obiektu, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

III. Zasady stałych i jednorazowych rezerwacji kortów tenisowych.

 

 1. Rezerwacji jednorazowych kortów dokonywać można pod numerem 531 272 544.
 2. Rezerwacji stałych kortów tenisowych należy dokonywać osobiście w biurze Pływalni Krytej przy ul. Ks. Jałowego 23 A (pok.1) lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. na podstawie Wniosku stanowiącego Załącznik Nr 1 do regulaminu.
 3. Rezerwacja stała dokonywana jest na okres jednego sezonu, który trwa od maja do końca września.
 4. ROSiR zastrzega sobie możliwość wydłużenia sezonu w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych.
 5. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z kortu przez Użytkownika przez 1 godzinę zegarową (60 min.), w tym 55 min. gry i 5 min. na udostępnienie na posprzątanie i przygotowanie kortu (pozbieranie piłek i innych akcesoriów) dla kolejnego gracza.
 6. Przy rezerwacji stałej i jednorazowej obowiązują opłaty według aktualnie obowiązującego  cennika opłat za usługi świadczone przez Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 7. Opłatę należy uiścić najpóźniej przed wejściem na korty. Opłata obejmuje korzystanie z kortu tenisowego, szatni oraz natrysków.


IV. Zasady odwoływania stałych i jednorazowych rezerwacji.

 

 1. Odwołanie rezerwacji stałej i jednorazowej powinno nastąpić nie później niż na 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych.
 2. W przypadku rezygnacji z rezerwacji stałej należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji droga mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Za niewykorzystane i nieodwołane rezerwacje będzie naliczana opłata jak za korzystanie z kortów tenisowych.
 4. Osoby nieregulujące naliczonych opłat za zarezerwowane, a nieodwołane prawidłowo godziny, nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji do czasu uregulowania zaległych płatności.
 5. W przypadku, gdy klient dwukrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując u obsługi kortu, może zostać pozbawiony możliwości dalszych  rezerwacji.
 6. Jeśli Użytkownik, który dokonał rezerwacji, nie stawi się na korcie tenisowym na 10 minut przed zarezerwowaną godziną lub nie powiadomi opiekuna kortu o możliwym spóźnieniu, ROSiR uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie.
 7. ROSiR zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności remontowych i porządkowych.

 

V. Postanowienia końcowe.

 1. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
 2. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Kortów Tenisowych i jej obsługi, w tym skargi i wnioski należy składać w siedzibie ROSiR ul. Ks. J. Jałowego 23a pokój nr 7 lub telefonicznie, numer telefonu 17 748 15 15.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące normy i przepisy prawa.

 

Do pobrania

Wniosek o rezerwację kortów - DOCX

 

Loading...

 

 

 

 

OOd 4 maja 2024 r. Rozpoczyna się sezon na KORTACH TENISOWYCH ZEWNĘTRZNYCH przy ul. Ks. Jałowego 23A  

 

 

Rodzaj biletuTerminy
Do godz.15.00Po godz.15.00 oraz soboty,
niedziele i święta
Bilety w okresie grzewczym *80,00 zł90,00 zł
Bilety poza okresem grzewczym60.00 zł70,00 zł
Karnety 10 godzinne w okresie grzewczym */**750,00 zł850,00 zł
Karnety 10 godzinne poza okresem grzewczym **540,00 zł650,00 zł

 Ceny obejmują 1 godzinę (60 minut) 

*tzw. okres grzewczy obejmuje okres w którym korty ogrzewane są za pomocą instalacji grzewczej.

**karnety należy wykorzystać w ciągu trzech miesięcy

 

  Benefit system współfinansuje wynajem kortu do tenisa ziemnego dopłaca po 15 PLN
za każdego użytkownika karty MultiSport (maksymalnie dwóch użytkowników karty na jeden kort)

Użytkownik może skorzystać z usługi tenis ziemny raz dziennie

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i grafikiem obiektu.