UWAGA !

 

Przy wejściach na bilety i karnety oznaczonych symbolem B* , strefa płytka oddzielona liną od strefy głębokiej ze względu na bezpieczeństwo osób nieumiejących pływać

 


HARMONOGRAM wejść biletowych 5 11
 

 

 

 

 LEGENDA:

B* - wejście na bilety i karnety
PUSTE POLE - brak wejść na bilety i karnety
                      - możliwe wejście na KARTĘ SENIORA 60+
                      - gimnastyka w wodzie dla Seniorów
                      - gimnastyka w wodzie Aqua Fitnes    
 

 

 

Informacje dotyczące jednorazowych zmian w grafiku umieszczane są na bieżąco na Tablicy Ogłoszeń na Krytej Pływalni przy ul. Ks. Jałowego 23A w Rzeszowie, oraz na stronie www.rosir.pl