160224.jpg

21032024.jpg

UWAGA !

Przy wejściach na bilety i karnety oznaczonych symbolem B, strefa płytka jest oddzielona od strefy głębokiej liną basenową

(ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z basenu, zwłaszcza nieumiejących pływać – decyzję o zdjęciu liny podejmuje ratownik wodny pełniący dyżur na niecce

basenowej)

 

 

 

 LEGENDA:

B  - wejście na bilety i karnety, od 1stycznia 2023 r. możliwe wejście na KARTĘ SENIORA 60+ w cenie 8zł/45 min
B* - wejście na bilety i karnety możliwe wejście/strefa płytka oddzielona od strefy głębokiej, 
       od 1stycznia 2023 r. możliwe wejście na na KARTĘ SENIORA 60+ w cenie 8zł/45 min


PUSTE POLE - brak wejść na bilety i karnety
                      - gimnastyka w wodzie dla Seniorów
                      - gimnastyka w wodzie Aqua Fitnes    

 


 


 

 

 

 

 

Informacje dotyczące jednorazowych zmian w grafiku umieszczane są na bieżąco na Tablicy Ogłoszeń na Krytej Pływalni przy ul. Ks. Jałowego 23A w Rzeszowie, oraz na stronie www.rosir.pl